สถานที่ทำงานแห่งนี้ สร้างจากความปรารถนาที่ว่า
“เรามีชีวิตอยู่ในที่ทำงานมากเกินไป ผมอยากจะสร้างสถานที่ทำงานในฝัน
ที่ทุกคนมีความสุขที่ได้มาทำงานที่นี่”
Mr. Parote Homdok
Chief Executive Officer
Harrots Co.,Ltd
ที่นี่คือ สถานที่ทำงานที่ให้ความสำคัญ
กับวัฒนธรรมองค์กร โดยมีเป้าหมายที่ว่า
เราจะทำยังไงให้ทุกคนมีความสุข

ทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วจะมีความสุข

เราบอกกับทุกคนที่ทำงานที่นี่อยู่เสมอว่า ถ้าเราได้ทำสิ่งที่เรารักเรา จะมีความสุข และเราจะทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีเสมอ สิ่งนั้นถูกพูดถึง เรื่อยมานับตั้งแต่เราเริ่มทำธุรกิจในปี 2558 เราคิดว่าถ้าทุกอย่าง เริ่มต้นด้วยความสุข ทั้งการเจอกัน การพูดคุยกัน การทำงานร่วมกัน เราจะพยายามให้เกิดความสุขขึ้นอยู่เสมอ แล้วเราเชื่อความสุข ที่เกิดขึ้นนี้จะยังถูกส่งต่อไปในที่สุด

วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
และวิถีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

เราเริ่มต้นสร้างความสุข ตั้งแต่การเริ่มต้นวางโครงสร้าง สถาปัตยกรรมองค์กร เราเริ่มต้นจากคำคำนี้ ที่นี่เรามีทีม ที่คอยดูเรื่องวัฒนธรรม เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า ไม่ว่ากาลเวลา จะผ่านไปอย่างไร เราเชื่อมั่นเสมอว่า วัฒนธรรมขององค์กร จะยังคงอยู่และเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องตามเทรนสภาพ แวดล้อมของโลกภายนอกอยู่ตลอดเวลา
เรามีวิถีแนวปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ เรายอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แม้จะเป็นความเห็นของคนเพียงหนึ่งคนก็ตาม เราสนับสนุน ให้พูดถึงแต่วิธีการ แนวทางปฏิบัติ ในหลายๆแนวทาง แล้วเราจะสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนที่สุดไปพร้อมๆกัน เราไม่สนับสนุนการขึ้น ต้นประโยคสนทนาว่า ไม่……เพราะนั่นเป็นการปฏิเสธการเสนอความคิดเห็น เราเชื่อเสมอว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ขอแค่มีความน่าจะเป็น ของความเป็นไปได้เท่านั้น ที่นี่เราจะไม่คิดว่าสิ่งต่างๆเป็นปัญหา เราจะมองเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคที่รอเวลาให้เราผ่านไปได้ เท่านั้นเอง

อ่านเพิ่มเติม>>

เราไม่ได้รวบรวมคนที่เก่งที่สุด
แต่เรารวบรวมคนที่ดีที่สุด

จริงอยู่ที่หลายๆบริษัทต้องการ “คนเก่ง” เพื่อจะได้มาช่วย พัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้เร็วและง่ายกว่า แต่ที่นี่เราเล็งเห็นความสำคัญของคำว่า “คนดี” มากกว่า เพราะว่าลักษณะของ “คนดี” คือ คนที่มีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยินดีในการให้ ยินดีในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์และความสุขของส่วนรวมตลอดเวลา การได้คนดีมาทำงานคนหนึ่ง ต้องถือว่าผู้บริหารหรือผู้นำคนนั้นโชคดี และจะมีความสำเร็จระยะ ยาวในอนาคต ในขณะที่ “คนเก่ง” อาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ และคนไม่ดีนั้นก็มีสิทธิที่จะทำให้ธุรกิจนั้นมีปัญหา เช่น ทำงานได้สักระยะหนึ่งก็อาจจะเอางานส่วน ตัวมาทำ หรือ ทุจริตคดโกงบริษัท ทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ซึ่งมีตัวอย่างมากมายที่เห็นได้โดยทั่วไป โดยเฉพาะในองค์กรที่ต้องการเติบโตเร็ว ก็จะไปจ้าง มืออาชีพมาบริหาร โดยไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมว่าเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมหรือไม่ แต่ที่นี่เราแตกต่างจากที่อื่น เราให้ความสำคัญกับคำว่า “คนดี” มากกว่า “คนเก่ง” เพราะทุกอย่างสามารถฝึกฝนได้ ถ้ามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจ และบริษัทของเราให้โอกาสสำหรับทุกๆคนได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทที่แสนอบอุ่นแห่งนี้เสมอ

อ่านเพิ่มเติม>>

ขอแค่มี Passion และ Inspiration
คุณก็พร้อมที่จะมาร่วมงานกับเรา

หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า Passion นั่น คือ ความรู้สึก ความหลงใหลที่อธิบายยาก อยู่ตรงกลางระหว่างความชอบ และความรัก จะดีแค่ไหนที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบและถูก พัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่เรารัก ลองคิดกันเล่นๆดูว่า ถ้าวันหนึ่งคุณต้องทำในสิ่งที่คุณไม่ได้มีความสุขกับมันไป ตลอดชีวิตคุณจะมีความสุขไหม นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องมี Passion ในการทำงาน ส่วนคำว่า Inspiration ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สามารถบ่มเพาะขึ้นมาได้ และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรสามารถช่วยกันได้ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบริษัทของเราจึงเปิดกว้างในทุกๆอย่าง เพราะเราอยากให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทแห่งนี้ได้ทำในสิ่งที่ชอบจนพัมนากลายเป็นสิ่งที่รัก นั่นเป็นหัวใจหลักสำคัญที่บริษัทของเรายึดถือมาโดยตลอด

อ่านเพิ่มเติม>>

ความยืดหยุ่นของการทำงาน

การทำงานในอดีตและปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างกัน ไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แม้กระทั่งรูปแบบการทำงานเพราะคนยุคนี้มีความมั่นใจว่า จะสามารถจัดการทั้งเรื่องชีวิตและเรื่องงานไปพร้อมๆกันได้ บริษัทของเราจึงปรับตัวให้เข้ากับคนวัยทำงานในยุคปัจจุบัน ให้ไลฟ์สไตล์การทำงานที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้พนักงานทุกคน รู้สึกสบายและไม่อึดอัดเวลาทำงาน บริษัทของเราจึงเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ที่ พนักงานทุกคนสามารถทำงานทไี่หนก็ได้ บนเครือข่ายเทคโนโลยีไร้สาย เพราะไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทุกคนสามารถจัดการทั้งเรื่องชีวิตและเรื่องงานไปพร้อมๆกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม>>

ที่นี่เราจะพูดถึงแต่ “วิธีการ”
ซึ่งจะไม่มีคำว่า ไม่ ขึ้นในประโยคสนทนา

เราไม่สนับสนุนการขึ้นต้นประโยคสนทนาว่า ไม่……เพราะนั่นเป็นการปฏิเสธการเสนอความคิดเห็น เราเชื่อเสมอว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ขอแค่มีความน่าจะเป็นของความเป็นไปได้เท่านั้น ที่นี่เราจะไม่คิดว่าสิ่งต่างๆเป็นปัญหา เราจะมองเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคที่รอเวลาให้เราผ่านไปได้เท่านั้นเอง

ที่นี่คือสถานที่ทำงาน
ที่สร้างความแตกต่าง

ทีี่นี่เราเป็นบริษัทที่สร้างความแตกต่างจากหลากหลายบริษัท เพราะเรา ใช้ “ความสุข” ของพนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนในการ ทำงาน อยากให้พนักงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทแห่งนี้ทุกคน มีความสุขและสามารถส่งต่อความสุขนี้ให้กับผู้อื่นได้เพราะเราเชื่อว่าการทำอะไรด้วยความสุข ผลลัพธที่์ออกมาก็จะดีตามมาด้วย เราจึงเน้น เรื่องของ“ความสุข” ในการทำงาน เป็นเสมือนกุญแจสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม>>

เราค้นคว้าและวิจัย
เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่า

เราเชื่อว่า ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น องค์ความรู้เก่าๆที่เคยศึกษากันมาอาจจะไม่ตอบโจทย์ กับยุคปัจจุบันนี้แล้ว เพื่อให้ได้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในด้านต่างๆ เราจึงต้องค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของเราให้ดีที่สุดให้กับลูกค้า บริษัทของเราจึงให้ความสำคัญกับ การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าอย่างไม่หยุดยั้ง

Growth Mindset

เราพร้อมสนับสนุนพนักงานในทุกๆด้าน ขอแค่พนักงานมีความฝันและพร้อมที่จะเรียนรู้ สิ่งนี้ไม่ใช่ทำเพื่อบริษัท แต่หมายถึงการต่อยอด ให้กับตัวพนักงานเอง บริษัทเป็นแค่ผลที่ได้จากการสนับสนุนพนักงานแต่ความสำคัญคือ สิ่งที่พนักงานได้เรียนรู้มานั้นจะคอยติดตัว พนักงานต่อไปในอนาคต และพนักงานจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ เราสนับสนุนให้ทุกคนแบ่งปันความรู้ เราเชื่อเสมอว่าการยิ่งให้เราจะยิ่งได้ แล้วบรรยากาศของการแบ่งปันจะมีความสุข นั่นคือความสุข ที่เกิดขึ้นจากการแบ่งปัน

เมื่อได้รู้จักบริษัทในฝัน แล้วจะรออะไร