จุดกำเนิดของเราเกิดขึ้นจากความคิดที่ว่า…

“วัฒนธรรมคือหัวใจสำคัญขององค์กร
และทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท”

โดยมีเป้าหมายที่ว่า เราจะทำยังไงให้ทุกคนมีความสุข
แล้ว การเดิบโตจะเกิดขึ้นเองจากสิ่งเหล่านี้
“เชื่ออยู่เสมอว่าเราได้ทำสิ่งที่เรารักเราจะมีความสุขและเราจะทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีเสมอ”
นี่คือปรัชญาการดำเนินธุรกิจของผมมาตั้งแต่ปี 2558

Mr. Parote Homdok
Chief Executive Officer
Harrots Co.,Ltd

ทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วจะมีความสุข


เราทำธุรกิจที่มีคุณค่าด้วยความรัก
และส่งมอบ”ความสุข”ให้ผู้คน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีความสุขของการทำงาน เป็นสำคัญ ทุกๆอย่างล้วนมีจุดกำเนิดขึ้นจากสิ่งนี้ คำๆนี้ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจ แต่คำนี้เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นของผู้ก่อตั้งบริษัท จึงทำให้คำนี้ถูกฝังอยู่ใน DNA ของเราตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยเหตุผลนี้เอง สินค้าและบริการของเรา จึงสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเพราะเราไม่ได้ส่งมอบสินค้าและบริการ ทั่วๆไปแต่เราได้ใส่ความรู้สึกและส่งมอบความสุขที่เกิดขึ้น ส่งต่อสิ่งมีค่าทั้งหมดเหล่านี้ให้ลูกค้าด้วยเช่นกัน

สุขภาพและความงาม ที่ดีที่สุดจะถูกสร้างสรรค์อย่างปราณีต

เราเน้นธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ทีมงานของเราจะคอยสร้างสรรค์สินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบคำถามที่ว่า อะไรคือสินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงามที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเราว่า เราจะคอยส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของเราตลอดเวลา เราจะไม่สะกดคำว่ายอมแพ้ แต่เราจะตั้งคำถามว่า ทำอย่างไร ขอแค่มีวิธีการที่เป็นไปได้เราจะคิดค้นพัฒนา และหาความเป็นไปได้เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา

ไม่เคยกลัวคำว่า “การเปลี่ยนแปลง”

ก้ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นยิ่มดีขึ้นเสมอ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เรา สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี วัฒนธรรมที่นี่ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนเติบโตขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราบอกกับทุกๆคนเสมอว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ บริษัทไม่ใช่ปัจจัย สำคัญของการเปลี่ยนแปลง แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลดีต่อพนักงานทุกคนเองที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆเอง บริษัทเป็นเพียงผลพลอยได้จากการเปลี่ยนแปลงนี้เท่านั้น ดังนั้น เราจึงสนับสนุนสิ่งต่างๆ ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ เทคโนโลยี ระบบการทำงาน สถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับการทำงานของพนักงานทุกๆคน

เราเติบโต เราก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยความยั่งยืน

การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราก้าวเติบโตไปข้างหน้า อย่างรวดเร็ว แต่เรามีวัฒนธรรม และ ทรัพยากรบุคคล เป็นความลับในการเติบโตที่ยั่งยืนของเรา เพราะสิ่งเหล่านี้บ่งบอกตัวตนของเราให้ทุกคนได้รับรู้ ที่บริษัทเราจะ คอยดูแล คอยรักษา คอยพัฒนาสิ่งนี้ให้เติบโตอยู่เสมอ เราเชื่ออยู่เสมอว่า วัฒนธรรม และบุคลากรของเรานี้เอง ที่ทำให้เราผ่านเหตุการณ์ต่างๆ และเติิบโตมาได้ ซึ่งไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแต่ด้วยแก่นในการดำเนินธุรกิจของเราที่คงอยู่นี้เองที่ทำให้เราก้าวเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ทางผู้บริหารให้ความสำคัญกับการทำให้องค์กรเป็น Data-Driven Organization คือการให้ทุกๆ บุคคลในองค์กร ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลซึ่งมีหลายระดับ และการปรับเปลี่ยนองค์กร ต้องมีการวางรางฐานของ Data ที่ดีด้วย เหมือนการสร้างอาคารถ้าเราจะสร้างองค์กรใหญ่ ที่ประกอบด้วย Data เราก็ต้องสร้างฐานให้มั่นคง สร้าง Infrastructure ที่เก็บที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย สามารถบริหารจัดการง่าย และต่อยอดด้วย Business Intelligence และ Advanced Analytics ด้วย

เราเติบโต เราก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยความยั่งยืน ” Data Driven” คือแรงขับเคลื่อน

การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนคือสิ่งที่สำคัญ Data Driven คือแรงขับเคลื่อน แต่วัฒนธรรมและทรัพยากรบุคคลคือความลับของเราเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้รู้จักตัวตนและบ่งบอกตัวตนของเราให้ทุกคนได้รับรู้ ซึ่งจะคอยรักษา พัฒนาและดำรงไว้ ซึ่งแก่นของเรา บริษัทของเรา จะคอยดูแล คอยรักษา คอยพัฒนาสิ่งนี้ให้เติบโตอยู่เสมอ เราเชื่ออยู่เสมอว่าวัฒนธรรมและบุคลากร ของเรานี้เอง ที่ทำให้เราผ่านเหตุการณ์ต่างๆและเติบโตมาได้ ซึ่งไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน แต่ด้วยแก่นในการดำเนินธุรกิจของเราที่คงอยู่นี้เองที่ทำให้เราก้าวเติบโต ไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมของเรามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน

เราให้ความสำคัญกับ วัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมรวบรวมทุกคน ในองค์กรเป็นหนึ่งเดียว แม้เราจะชอบความคิดที่ หลากหลาย แต่เราไม่เคยยอมรับความแตกแยก เราไม่ได้ต้องการคนเก่งแต่เราต้องการคนที่พร้อมที่จะก้าวเดินไปพร้อมๆกัน ทุกๆอย่างที่นี่ของเรา เกิดขึ้นจากคำๆนี้ และนี่คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจและเป็นแก่นของการดำเนินธุรกิจของเราเสมอมา เราทำธุรกิจจากการทำสิ่งที่เรารักและอยากให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจที่นี่ไม่ใช่กำไรที่มากมาย แต่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่านั้น นั่นคือ ดัชนีความสุข ที่พนักงานและลูกค้าได้รับจากเรา วัฒนธรรมที่นี่จึงมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน เมื่อรวมกันจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้เราผ่านเหตุการณ์ต่างๆ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเราเสมอมา

เรารวบรวมพนักงานที่ดีที่สุดที่ทำงาน ร่วมกันได้อย่างลงตัว

พนักงานของเราเป็นพนักงานที่ดี นี่คือสุดยอดทีมที่มาทำงานร่วมกันเรารวบรวมผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขาอาชีพมาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง โลกของเราเราพูดอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่ทีมที่เก่งที่สุดซึ่งทำให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ ตลอดเวลา เราถูกปรับทัศนคติเชิงบวกให้มองโลกในแง่บวก เราไม่ได้มองทุกอย่างเป็นปัญหา แต่เรา มองว่านี่คืออุปสรรค ที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้พนักงานที่นี่พร้อมยอมรับความเห็นที่แตกต่างนี่คือ เหตุผลที่ทำให้เราสามารถทำสิ่งที่เป็นไปได้ยากให้เกิดขึ้นได้

นอกเหนือจากการทำงาน คือ การตอบแทนสังคม และสิ่งแวดล้อม

เราทำสิ่งที่เรารักและส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าของเราเราพร้อมที่จะส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้สังคม และสิ่งแวดล้อม เราเชื่อเสมอว่า ทุกการเปลีี่ยนแปลงจะมีสิ่งที่ดีขึ้นเสมอ เราจึงมีความตั้งใจที่จะเห็น สังคมและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน